Fantastic product, my sites all run super fast

KEEP CONNECTED

ทำไมคนถึงชอบคิดกันว่าโลกออนไลน์ ต่างจากชีวิตจริง

แปลกดี เวลาพูดเรื่องออนไลน์ โลกอินเตอร์เน็ต โลกไซเบอร์ แล้วแต่จะเรียก ทุกคนก็ลืมชีวิตจริงกันหมด ลืมว่าลูกค้าก็คือคน ลืมว่าเราต่างมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์แปรปรวน ฯลฯ

Internet changed how people buy but not why they buy!

คุณก็ยังต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนเดิม ทำเว็บให้น่าแวะชมเหมือนกับร้านค้าทั่วไปเหมือนเดิม โลกออนไลน์สร้างด้วยมนุษย์ อาศัยอยู่ด้วยมนุษย์ มนุษย์ที่มีความรู้สึก ยังต้องการความเข้าใจ ความเอาใจใส่ สุดท้ายมันก็ยังเป็นโลกของ ‘คน’ อยู่ดี…แค่มีเครื่องมือให้ใช้สื่อสารกันในแบบที่ต่างออกไปแค่นั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *