แปลกดี เวลาพูดเรื่องออนไลน์ โลกอินเตอร์เน็ต โลกไซเบอร์ แล้วแต่จะเรียก ทุกคนก็ลืมชีวิตจริงกันหมด ลืมว่าลูกค้าก็คือคน ลืมว่าเราต่างมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์แปรปรวน ฯลฯ

Internet changed how people buy but not why they buy!

คุณก็ยังต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนเดิม ทำเว็บให้น่าแวะชมเหมือนกับร้านค้าทั่วไปเหมือนเดิม โลกออนไลน์สร้างด้วยมนุษย์ อาศัยอยู่ด้วยมนุษย์ มนุษย์ที่มีความรู้สึก ยังต้องการความเข้าใจ ความเอาใจใส่ สุดท้ายมันก็ยังเป็นโลกของ ‘คน’ อยู่ดี…แค่มีเครื่องมือให้ใช้สื่อสารกันในแบบที่ต่างออกไปแค่นั้นเอง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *